نکته بسیار مهم؛ حتما توجه کنید

قبل از توضیح درخصوص اختلالات شخصیت باید بر این موضوع تاکید کنم که اختلال شخصیت با شخصیت متفاوت اما غیر دلخواه ما فرق دارد و ما حق نداریم صرفا براساس اینکه شخصیت کسی با شخصیت ما همخوانی ندارد به او برچسب بزنیم. برای واضح تر شدن این موضوع پیشنهاد می کنم مقاله را ابتدا مطالعه بکنید و در ادامه این مقاله فرق اختلال شخصیت با شخصیت متفاوت چیست را بخوانید

ویژگی های اختلال شخصیت

اختلال شخصیت انواع مختلفی دارد اما از هر نوعی که باشد، خصوصیات زیر را دارد::

 • فرد الگوهای رفتاری نسبتاً ثابت، انعطاف ناپذیر و ناسازگار ی دارد كه به بروز مشكلاتی در ارتباط برقرار كردن با دیگران و مشكلات شغلی و قانونی منجر می گردد..
 • افراد دچار این حالات تصور می كنند كه الگوهای رفتاری شان طبیعی و صحیح است.
 • شخصیت این افراد در برخورد با موقعیت‌هایی که واکنش با آن ها مستلزم تغییرات و تصمیمات جدید است، ناسازگارمی باشد، یعنی تفکر و رفتار انعطاف ناپذیری از خود بروز می‌دهند

برخی از انواع اختلال شخصیت شامل موارد زیر است:

 • بدبین(پارانویید): این افراد دارای شك و بی اعتمادی غیر منطقی هستند و حالت تدافعی و حساسیت بیش از حدی نسبت به دیگران دارند.
 • منزوی(اسكیزویید): از نظر هیجانی سرد هستند. در برقراری ارتباط با دیگران مشكل دارند. گوشه گیر ، خجالتی، خرافاتی و از نظر اجتماعی منزوی هستند.
 • وسواسی:كمال گرا، دارای عادت خشك و مردد بوده و نیازهای طبیعی خود را مهار می كنند
 • نمایشی(هیستریك): وابسته، فاقد بلوغ فكری، زود رنج، عاطل و باطل، دائم خواستار تشویق و توجه دیگران بوده و با ظواهر یا رفتار خود با دیگران ارتباط برقرار می كنند(جلب توجه می كنند).
 • خودشیفته(نارسیستیك): دارای یك حس خودباوری بیش از حد بوده و شیفته قدرت هستند. نسبت به دیگران بی علاقه هستند. خواستار توجه دیگران بوده و احساس می كنند كه سزاوار توجه ویژه هستند.
 • دوری گزین(اجتنابی): ترس و واكنش بیش از معمول نسبت به رد شدن، اعتماد به نفس پایین، از نظر اجتماعی گوشه گیر و وابسته هستند
 • وابسته: غیرفعال، بیش از حد پذیرای نظرات دیگران، ناتوان در تصمیم گیری و فاقد اطمینان هستند. بی تفاوت، مهاجم، سرسخت، بدخلق و قهركننده، ترسان از صاحب اختیار بودن و سهل انگار هستند. همیشه كارها را به تعویق انداخته، استدلالی بوده و به سختی از دیگران كمك پذیرفته یا عقاید خود را كنار می گذارند
 • ضداجتماعی: خودپسند، بی عاطفه، بی نظم و بی قاعده، تحریك پذیر و بی پروا هستند. از تجارب، درس عبرت نمی گیرند و در تحصیل و كار ناموفق هستند
 • مرزی: تحریك پذیر، دارای شخصیت ناپایدار و تغییر شخصیتی هستند. احساسات خود از جمله خشم، ترس و احساس گناه را نابجا بروز می دهند. نمی توانند خود را كنترل كنند. مشكلات هویتی دارند. ممكن است اقدام به خودزنی كنند(ایجاد جراحت یا سوزاندن قسمتی از بدن برای كاهش تنش خود) و گاهی دست به خودكشی می زنند.

پاسخگویی به درمان در اختلال شخصیت

درمان این اختلالات مستلزم اعتماد متقابل بین درمانگر و بیمار است. تحقق این امر معمولا مشكل است، زیرا:

 • در این اختلالات اغلب انگیزه دریافت درمان مربوط به اطرافیان بیمار است نه خود بیمار یعنی فرد تمایلی به تغییر دادن خودش ندارد چون از نظر او دیگران دارای مشکل و متفاوت هستند
 • درمان زمانبر و هزینه بر است و معمولا افراد در درمان نمی مانند.

حرف آخر

مجرد عزیز اختلال شخصیت رو جدی بگیر و اگر در خصوص ابتلای طرف مقابلت به این مورد تردید داشتی:

 1. حتما از مشاوره ازدواج استفاده کن.
 2. به هیچ وجه به امید تغییر شخصیت فرد رابطه ات را ادامه نده.