page-header

من دکتر فهیمه برخورداری هستم روانشناس

درباره ی من

دکتر فهیمه برخورداری فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته روانشناسی هستند. سال 84 با عطش و عشق به شناخت ماهیت حقیقی انسان، رشته روانشناسی را به عنوان رشته دانشگاهی خویش انتخاب کردند. مقاطع تحصیلی خود را به ترتیب در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه محقق اردبیلی پشت سر گذاشتند.

از سال ۱۳۸9 یعنی پس از اتمام مقطع ارشد به عضویت نظام روانشناسی درآمدند و به طور جد وارد حوزه مشاوره و درمانگری شدند تا اینکه در سال ۱۳۹3 پروانه صلاحیت درمانگری را از نظام روانشناسی و مشاوره ایران دریافت کردند.

فعالیتشان به عنوان یک مشاور را از کار با کودک آغاز کردند و پس از مدتی متوجه شدند در اکثر موارد اگر ارتباط والدین بهبود یابد بسیاری از علائم آسیب در کودکان ناپدید می شود، بنابراین وارد کار با زوجین شدند. کار با زوجین این بینش را برای ایشان داشت که بسیاری از مشکلات زوجین ناشی از ناآگاهی هایی است که در مرحله انتخاب همسر یا ازدواج وجود دارد و اگر در آن زمان مداخله های موثری صورت گیرد می توان خانواده های اصیلتری ساخت. به این خاطر حوزه مشاوره ازدواج  را به عنوان حوزه تخصصی خود انتخاب کردند . تعامل با افراد در آستانه انتخاب این پیام را برای ایشان داشت که بسیاری از افراد جامعه به امید رسیدن به خوشبختی ناآگاهانه خود را در جاده طلاق و آسیبهای پس از آن قرار می دهند چون نه شناخت درستی از خویش دارند و نه مسیر رشد فردی را می شناسند. بنابراین افرادی که طلاق را تجربه می کنند دومین گروه هدف ایشان در کار مشاوره قرار گرفت و سالهاست که در حوزه مشاوره ازدواج و طلاق فعالیت می کنند.

سال 1395، تمایل به موثر بودن در رشد تعداد بیشتری از انسانها در زمان محدود عمر، ایشان را اتاق مشاوره به عرصه آموزش کشاند و پس از سپری کردن دوره های تخصصی فن بیان، سخنرانی و آموزش تسهیل شده، برگزاری دوره های آموزشی در حوزه خودشناسی و توسعه فردی را به عنوان بنیادی ترین نیاز آموزشی برای مخاطبین مختلف اعم از نوجوانان، والدین، زوجین، افراد در آستانه ازدواج، افراد دارای تجربه طلاق یا شکست عاطفی در صدر فعالیتهای خود قرار دادند.

شناخت دقیق نهاد خانواده و پویایی های آن و سالها کار بالینی در حوزه خانواده ویژگی متمایزکننده ایشان در بیان مفاهیم آموزشی است. همچنین ایشان اولین فردی هستند که مبحث رفتارشناسی را با آگاهی از ظرافتهای سیستمی خانواده برای توانمندسازی افراد در توسعه خود و بهبود روابط در خانواده و تصمیم گیری برای انتخابهای سرنوشت ساز در خانواده یعنی ازدواج و طلاق به کار بسته اند.

تحصیلات
آموزش

آموزش

آموزش

آموزش

آموزش

کتابهای دکتر فهیمه برخورداری
کتاب ازدواج به شر ط چاقو

گزارش های موردی در مورد اختلالات کودکان

نوستالژی و تلوزیون

آزمون های روانی کاربردی

به بالای صفحه بازگردید